MKB-Limburg Grens en Maas: de smaakmakers van de regio!

MKB-Limburg afdeling Grens en Maas is een relatief jonge, maar zeer actieve en snel groeiende afdeling en is dé belangenbehartiger voor de ZZP-er, het midden- en kleinbedrijf en de glas- en tuinbouw. MKB-Limburg afdeling Grens en Maas behartigt de belangen van haar ondernemers in de gemeentes Bergen en Venray. Ondernemers die de regio smaak geven, ieder op een eigen manier.

Naast het optreden als verlengstuk van MKB-Limburg in zake belangenbehartiging, informatievoorziening, ledenvoordeel en netwerken, zet de afdeling zich met name sterk in voor de lokale belangen van de ondernemers. Zo is de afdeling actief in het ontwikkelen van diverse plannen en het behalen van diverse financiële voordelen voor haar leden door collectieve inkoop van bijvoorbeeld brandstoffen, afvalverwerking, telefonie, verzekeringen, energie etc. Daarnaast heeft de afdeling een duidelijke stem in diverse regionale thema’s zoals de gemeentelijke herindeling en de ontsluiting van Airport Weeze vanuit Venray via Wanssum en Well. Bovendien is de afdeling actief binnen een eigen B2B-club, het platform bij uitstek voor netwerken van ondernemers onderling, maar ook met partners en overheden. Meld u ook aan als lid van MKB Grens en Maas.